Met ingang van 1-1-2022 werken wij met een nieuwe prijslijst.
Deze kunt u vinden onder het kopje prijzen.
De prijsstijging is conform de inflatiecorrectie van dit jaar.